Cuir do
chlár isteach

An bhfuil taispeántas, imeacht, foilseachán nó aon chineál cláir eile á bheartú agat chun 100 bliain Ulysses a chomóradh? Tabhair na sonraí ar an bhfoirm thíos. Nuashonraítear na liostaí gach seachtain, agus beidh siad beo ar feadh na bliana. Is féidir d’eolas a thabhairt chun dáta uair ar bith — ní gá ach an fhoirm seo a chur isteach arís, nó ríomhphost a chur chuig [email protected] agus na hathruithe a insint dúinn.

Riachtanach

Inis dúinn ainm an té nó na heagraíochta atá ag cur an chláir chun cinn.

Riachtanach

Ní fhoilseofar é seo don phobal, ach is féidir go mbeidh orainn soiléiriú éigin a iarraidh ort.

Riachtanach

Ní fhoilseofar é seo don phobal, ach is féidir go mbeidh orainn soiléiriú éigin a iarraidh ort.

Riachtanach
Riachtanach

An dáta ar a dtosóidh do chlár nó ar a bhfoilseofar é.

An dáta ar a gcríochnóidh do chlár. Is mír roghnach é seo agus ní bhainfidh sé ach le cláir áirithe, m.sh. taispeántais.

Riachtanach
Riachtanach
as charachtar ar a mhéad
Riachtanach
as charachtar ar a mhéad

Mura bhfuil nasc ar leith ann chuig an gclár, cuir isteach do láithreán gréasáin féin. Is féidir é a athrú níos déanaí.

Uasmhéid an chomhaid: 32 MB. JPG agus PNG amháin
Uaslódáil aon íomhánna a bhaineann le do chlár.

Max file size: 300 MB. MP3, MP4 and WAV only.
Má tá mír fuaime i do chlár, uaslódáil anseo í.

Uasmhéid an chomhaid: 5 GB. MKV, MOV, MP4, MPEG agus WEBM amháin.
Má tá mír físe i do chlár, uaslódáil anseo í.

Aon rud eile le rá linn?

Comhpháirtithe Tionscadail
MoLI, UCD, NCI Logos Gov, Ebow Logos